Privacy Regelement en algemene voorwaarden

De Groene Kikker gaat vertrouwelijk om met alle informatie die zij krijgen. Hier vindt u ons privacyregelement april 2019

Bij de Groene Kikker zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing:
algemene voorwaarden voor kinderopvang dagopvang en buitenschoolse opvang 2017