Hygiene en Veiligheid

Als kinderopvangorganisatie willen wij natuurlijk de veiligheid en gezondheid van de kinderen waarborgen. Jaarlijks wordt dan ook een “risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid” uitgevoerd. Met een actief actieplan pakken we de verbeterpunten aan en jaarlijks evalueren we de gedane acties.

Bij De groene kikker hebben we huisregels opgesteld om de hygiëne en veiligheid te vergroten. Deze huisregels staan vermeld in de bijlage van het informatieboekje van De groene kikker. Wij volgen daarnaast ook de Hygiënecode voor kleine instellingen, een praktijkhandleiding om de voedselveiligheid te vergroten.