Personeel

Onze pedagogisch medewerkers zijn betrokken met de kinderen. Zij hebben een belangrijke rol in het vergroten van het welzijn van de kinderen en het stimuleren van hun ontwikkeling. Zij kunnen meedenken over opvoedingsvragen als ouders daar behoefte aan hebben.

Bij De Groene Kikker worden de pedagogisch medewerkers jaarlijks geschoold in het verdiepen van hun professionele vaardigheden. Naast een geschikte opleiding hebben onze pedagogisch medewerkers ook een kinder EHBO-diploma.

De eindverantwoordelijkheid van het KDV en de BSO liggen bij Anita Kraaij en Martin Schoonhoven, de houders van KDV De Groene Kikker en BSO de Frogs.

Omdat wij ons ook verantwoordelijk voelen voor de deskundigheid van toekomstige medewerkers, bieden wij stagiaires en pedagogisch medewerkers in opleiding de kans om het vak in de praktijk te leren met begeleiding van onze pedagogisch medewerkers.