Inspectierapport

De gemeente Utrecht bewaakt de kwaliteit van de kinderopvang door inspecties uitgevoerd door de GG&GD. De inspectie kinderopvang controleert of De groene kikker aan de voorschriften voldoet. Hiervoor vraagt de inspectie een aantal documenten op (waaronder de risico-inventarisaties) met het plan van aanpak) en bezoekt de inspectie de locatie. Naar aanleiding van de volledige inspectie stelt de GG&GD een inspectierapport op. Dit rapport wordt met de oudercommissie besproken.