Feesten

Het hele jaar door worden er feesten georganiseerd die jaarlijks terug komen.
Bij traditionele feesten zoals sinterklaas en kerst worden er elk jaar activiteiten aangeboden aan de kinderen en ouders.

Verjaardagen van kinderen
Wanneer uw kind het wil, kan het zijn verjaardag vieren. Hierover kan contact worden opgenomen met de pedagogisch medewerker van de vaste groep van uw kind. Elke groep heeft zijn eigen verjaardagsrituelen, maar elk kind krijgt een feesthoed! Uw kind mag iets gezonds trakteren, we zingen liedjes en de jarige mag vertellen over zijn verjaardag.
Daarna krijgt de jarige ook van ons een cadeautje aangeboden en mag hij/zij trakteren.

Verjaardagen van pedagogisch medewerkers
Als een pedagogisch medewerker jarig is, wordt er een dag uitgekozen waarop de verjaardag gevierd wordt. De verjaardag wordt op dezelfde manier gevierd als die van de kinderen. Wegens beroepsethiek mogen de pedagogisch medewerkers geen cadeautjes aannemen van ouders maar wel een knutselwerkje of een tekening van het kind.
Op de dag van de leidsters vieren wij de verjaardagen van alle leidsters gezamenlijk.

Afscheid van het KDV of de BSO
Als een kind afscheid neemt van de kinderopvang, dan wordt hier ook aandacht aan besteed.  Elke groep neemt op zijn eigen manier afscheid van een kindje,hierbij mag het kindje een gezonde traktatie uitdelen. Ook als er afscheid wordt genomen van een stagiair, wordt hier aandacht aan besteed. Vaak wordt er een knutselwerkje gemaakt door alle kinderen op de groep. Wanneer een pedagogisch medewerker afscheid neemt, wordt u hierover schriftelijk geïnformeerd.

Feesten bij De groene kikker