Prijzen

Het uurtarief wordt jaarlijks vastgesteld. De totale prijs is afhankelijk van het aantal dagen dat u afneemt. Het jaartarief wordt in gelijke bedragen per maand in rekening gebracht, onafhankelijk van het aantal opvanguren in de maand.

Via onderstaande linken ziet u de brutokosten van de kinderopvang voor 2017.

Kinderopvangtoeslag

U kunt een inkomensafhankelijke rijksbijdrage aanvragen via de belastingdienst.
De kosten voor de kinderopvang vallen hierdoor netto lager uit.
Let op: dit kan niet meer met terugwerkende kracht, het is daarom belangrijk dat u een wijziging gelijk doorgeeft!

Kosten en vergoedingen 2019

Op deze pagina kunt u de kosten en vergoedingen berekenen de opvang in 2019.