Activiteiten

De Groene Kikker is een kinderdagverblijf waarin verschillende activiteiten worden aangeboden.  Wij werken met het programma Uk&Puk dit programma biedt activiteiten voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Kinderen op de kinderopvang die nog niet naar de OKI gaan krijgen twee keer per week een activiteit aangeboden.  Spelen staat centraal op de groep, het verschil is dat het met Uk&Puk meer doelgericht gebeurt.

De activiteiten worden individueel of in kleine groepjes aangeboden. De activiteiten van Uk&Puk lokken bewuste interactie uit tussen de kinderen onderling en tussen de kinderen en de leidsters. Door samen te ontdekken en met uitleg van de pedagogisch medewerker leren de kinderen de wereld om zich een begrijpen. Er wordt structuur gebracht in tijd, inrichting, materialen en activiteiten. Zo weet het kind waar het aan toe is en kan het zijn of haar gedrag beter afstemmen en durft hierdoor meer te ondernemen.

Naast Uk&Puk biedt de kinderopvang ook knutselactiviteiten en kringactiviteiten.
Er wordt ook gebruik gemaakt van de snoezelruimte hier kunnen de kinderen hun zintuigelijke ontwikkeling stimuleren. In de gymzaal worden motorische activiteiten aangeboden waar elk kind een zijn of haar energie in kwijt kan.

Gymzolder