Pedagogisch beleid

De doelstelling van kinderdagverblijf De Groene Kikker is om huiselijke en persoonlijke kinderopvang aan te bieden, aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.
Onze zorg is gericht op het welbevinden van elk kind en de organisatie eromheen, zodat deze optimaal tegemoet komt aan de behoefte van de kinderen.
Met basis dat het kind zich veilig voelt en het naar zijn zin heeft, zodat het zich optimaal kan ontwikkelen.

Wij hebben een optimistische mensvisie.
Opvoeding en vorming hebben als basis het vertrouwen in het goede van de mensen aan te spreken. Wanneer kinderen opgroeien in een omgeving die in hun behoeften voorzien en hen waardeert en respecteert om wie ze zijn, krijgen ze de ruimte en de tijd om vol zelfvertrouwen gelukkig te leven en samen te leven in het hier en nu.

De Groene Kikker streeft ernaar een opvoedingssituatie te bieden die aansluitend is op de opvoedingssituatie als thuis.
In het kinderdagverblijf ontmoeten kinderen andere kinderen in groepsverband.
Het is een plaats waar kinderen leren omgaan met andere kinderen onder meer door samen te spelen en te eten.