De Oki

Vanaf 2,5 jaar, afhankelijk van de planning, kunnen de kinderen van De Groene Kikker ’s morgens naar de Oki. Oki staat voor Ontwikkelingsgerichte Kinderopvang en is bij de kinderen van De Groene Kikker en hun ouders ondertussen een begrip geworden. De Oki is vergelijkbaar met peuterspeelzaalwerk. Er komen ook kinderen uit de wijk alleen naar de Oki.

Elk thema ontvangen de ouders een nieuwsbrief, met daarin de activiteiten en liedjes van de komende week en aan het eind van het thema een fotobijlage.

6 weken lang worden er aan de hand van een thema allerlei activiteiten gedaan die de kinderen stimuleren in hun ontwikkeling: de taalontwikkeling, de motorische ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling, de creatieve ontwikkeling. Er worden liedjes gezongen, gegymd in de gymzaal, gespeeld in de themahoek en nog veel meer.

Sinds september 2013 is er ook de ‘Grote Oki’, in deze groep zitten de oudste peuters. In deze groep wordt het wennen op de basisschool voorbereid en maken de kinderen hier kennis met begrippen van de basisschool als het 10-uurtje, de dagen van de week en leren hun eigen naam herkennen. Natuurlijk wordt er in deze groep ook lekker gespeeld, en dat mag ook met het speelgoed van de BSO!