Activiteiten

De Frogs is een ‘activiteiten-BSO’ met een breed aanbod van activiteiten. De BSO zien we als vrije tijd, maar ook als tijd om met elkaar te sporten, creatief bezig te zijn of nieuwe hobby’s te ontdekken. Door het aanbod van verschillende activiteiten ontwikkelen kinderen zich op cognitief, creatief, sociaal, emotioneel, motorisch en zintuiglijk gebied.
De fun-factor wordt niet uit het oog verloren: de kinderen mogen het leuk vinden!

Naast keuze voor eigen spel, een knutsel of een gezamenlijke activiteit is het mogelijk om te kiezen voor deelname aan een ‘project’. Een project is een reeks van middagen waarin een bepaald aanbod wordt gegeven: toneel les, dansles of iets dergelijks.

De projecten worden aangeboden tussen de schoolvakanties in. Net voor de schoolvakantie vind de afsluiting van het project plaats. Wij vinden de beleving en het plezier belangrijker dan het uiteindelijke resultaat. In de jaarplanning staat een overzicht van onze activiteiten en projecten.

BSO activiteiten