Pedagogisch beleid

De doelstelling van BSO de Frogs is om een huiselijke en persoonlijke opvang aan te bieden aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Onze zorg is gericht op het welbevinden van elk kind en de organisatie erom heen, zodat deze tegemoet komt aan de behoeften van elk kind. De basis voor ons is dat het kind zich veilig voelt en het naar zijn zin heeft, zodat het zich optimaal kan ontwikkelen.

We vinden het fijn als de BSO een huis wordt, waar kinderen met plezier naartoe gaan omdat er iets leuks te beleven is. We willen hierbij het kind zoveel mogelijk zelf laten ontdekken en betrekken bij de inrichting en invulling van zijn omgeving. Kinderparticipatie speelt op de BSO een grote rol.

De BSO is een aanvulling op school en het gezin. Het karakter verschilt met die van het KDV. Op de BSO komen kinderen die ouder zijn en geleidelijk zelfstandiger en onafhankelijker worden van de verzorging van volwassenen. Vanuit ons pedagogisch beleidsplan spelen we hier vanzelfsprekend op in. We volgen de kinderen immers persoonlijk en gaan uit van hun ( individuele) behoeften en wensen.  Kinderen worden gestimuleerd in hun zelfstandigheid en ze krijgen inspraak op de activiteiten die gepland staan. Want het gaat op de BSO over de vrije tijd van de kinderen.