Uit school halen

De kinderen worden uit school gehaald door een vaste pedagogisch medewerker die allen persoonlijk begroet.

De kinderen worden lopend, op de fiets of met de BSO bus opgehaald uit school. Dit hangt af van de locatie van de school.

Uw kind kan altijd met de fiets naar school komen, de fiets wordt dan meegenomen naar de BSO (ophalen met de bus maximaal drie fietsen).

De kinderen komen van de scholen uit Vleuterweide, Veldhuizen en De Meern. Scholen waar wij de kinderen ophalen zijn: Koningin Beatrix in De Meern, De Twaalfruiter (beide locaties) in Vleuterweide, De Zonnewereld in Vleuterweide, De OBS (beide locaties) in Vleuterweide en De Krullevaar in Veldhuizen.

BSO bus