Puk&Ko

Op de Oki wordt gewerkt met Puk&Ko een totaalprogramma voor peuterspeelzalen.
Puk is een pop, hij beleeft van alles met de kinderen in dagelijkse situaties.
Via Puk worden kinderen betrokken bij thema’s.
Puk maakt de zelfde dingen mee als de peuters en creëert daarmee een veilige en herkenbare situatie.

Om de 6 á 7 weken komt er een nieuw thema aan bod, bijvoorbeeld: “Hatsjoe”, “Dit ben ik”, “Oef, wat warm” etc.  Vaak wordt het thema gerelateerd aan het seizoen.
Elke dag komen er twee activiteiten uit Puk&Ko aan bod tijdens spel, ontdekken, knutselen, voorlezen, in de kring, bij de thematafel of tijdens expressie en bewegen.
Er wordt voor gezorgd dat alle kinderen een samenhangend aanbod krijgen, ook als de kinderen er niet elke ochtend zijn.

Elk thema wordt op verschillende manieren aangeboden en herhaald. De kinderen zitten in kleine groepjes van 8 kinderen en 1 leidster. Zij zorgt ervoor dat alle kinderen tot hun recht komen en varieert in de manier waarop ze de interactie stimuleert.

Betrokkenheid van de ouders heeft een positieve invloed op het leerproces van de kinderen, daarom wordt er elk thema een nieuwsbrief verstuurd met informatie over wat we doen. Aan het einde van het thema wordt er een fotobijlage verstuurd.

De methode Puk&Ko is een goede voorbereiding op de basisschool, waardoor de start in groep 1 veel soepeler verloopt.

Puk